Energispar

Det lönar sig att isolera gamla fönster

Det lönar sig att isolera gamla fönster

Att renovera fönster där rutorna kittas om och målas i kombination med nya tätningslister innebär att U-värdet sänks med 11-15%. Byter man vidare innerbågarnas glas mot lågemissionsglas (LEglas) blir U-värdesänkningen 30-40% (B. Fredlund, 1999 rapport TABK 99/3055).
Ett LE-glas har en beläggning som i det närmaste är osynlig av tennoxid och som minskar utstrålningen av värme. Glaset finns för närvarnade i tjocklekar om 3- eller 4 mm och kan var svåra att montera i bågar som har smala kittfalsar.

Vi ser fram emot din kontakt!