Fönsterrenovering med energiglas

Vid renovering av, eller nytillverkning av fönster är nytillverkat 2 eller 3 mm blåst glas ett alternativ till planglas.

Munblåst glas ger mer liv åt fönstret, såväl att titta på som att se igenom. Det finns olika kvaliteter alltifrån lite brytning till mycket tydlig brytning med blåsor i glaset.

LEglas

Om du i samband med renovering av, eller nytillverkning av fönster vill sänka fönstrets U-värde ytterligare är lågemmissionsglas (LE glas) i innerbågen ett bra alternativ. En tunn tennoxidhinna gör att värmen kommer in men inte ut. Lågemissionsglas finns i 3 och 4 mm tjocklek.

Vi ser fram emot din kontakt!